O Zrzeszeniu | Lista członków | Ekspertyzy | Rekomendacja ZPF | Grand Prix flekso | Wystawy | Mapa serwisu
englishrussiandeutsch
      

 Login
 Hasło
zarejestruj się Zarejestruj firmę

Zapomniałeś hasła? Wyślemy na twój e-mail
 
Możliwości fleksografii   Możliwości fleksografii

Nasi członkowie:Chcę otrzymywać serwis i być informowany o nowościach
    
 
 
Obecnie brak komentarzy
 
Seminarium Opakowania tekturowe+flekso 2016

Polskiej Izby Fleksografów

Doroczne Seminarium Opakowania tekturowe+ flekso (konferencja + miniwystawa) organizowane przez Polską Izbę Fleksografów odbyło się 20 września 2016 roku w hotelu Lenart w Wieliczce. Skierowane było do środowiska fleksograficznego zajmującego się zadrukiem tektury falistej w technologii postprint (druk fleksograficzny na arkuszach tektury falistej i przetwórstwo zadrukowanych arkuszy na opakowania).

Program konferencji obejmował następującej prezentacje:


1. Zależność jakości druku od prawidłowego doboru oraz kondycji wałków rastrowych* – wygłosił p.Wojciech Barabasz (Barmey). Szeroko omówił mechanizm dozowania farby na formę drukową oraz wpływ struktury powierzchni funkcjonalnej wałków dozujących farbę (w tym kształtu kałamarzyków) na jakość nadruku. Zaznaczył, że dobór odpowiedniego wałka dozującego ma wielkie znaczenie dla skutku druku (jego jakości) i należy zawsze poprawiać jakość na etapie projektowania nadruku, eliminując motywy, które są dla technologii fleksograficznej trudne, a nie mają większego znaczenia dla przekazu, jaki jest zawarty w drukowanym obrazie. Wzajemna proporcja liniatur wałka dozującego oraz formy drukowej również przesądza o jakości druku. Pokazał fotografie przykładowych błędów fleksograficznych spowodowanych przez błędne zastosowanie wałków dozujących lub ich zanieczyszczenie. Sporo czasu poświęcił zagadnieniu prawidłowego czyszczenia wałków dozujących, jako kluczowego elementu procesu, decydującego o jakości wydruku. Omawiał spotykane uszkodzenia powierzchni wałków dozujących oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu. Na koniec dowodził, że wałki dozujące o strukturze otwartej, tzw. labiryntowej (o kanalikach esowatych) dają dużą przewagę w uzyskiwaniu wysokiej jakości druku. Przestrzegał przed stosowaniem propagowanych noży raklowych o podwyższonej żywotności (tzw. long life), które dzięki twardej powłoce ceramicznej przedwcześnie niszczą ceramiczne wałki dozujące.

2. Zharmonizowana oferta firmy Siegwerk oraz OPS – optymalizacja procesów na miejscu u Klienta – całkowity koszt użytkowania farb* – wygłosił p.Jussi Koppanen (Siegwerk Prochowice). Prezentację rozpoczęło krótkie przedstawienie pozycji  firmy na rynku farb graficznych. Po połączeniu firm Actega Colorchemie i Siegwerk koncern zaprezentował zharmonizowaną ofertę, bazującą na sile połączonych zespołach technicznych i serwisowych obydwu firm i korzystającą z doświadczeń dwóch dobrze zorganizowanych firm w zakresie technologii i kosztów produkcji farb dla drukarni tektury falistej.
Wykładowca podkreślił, że niezwykle ważnym aspektem w dzisiejszym biznesie jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł pozyskiwania surowców (zbóż i kukurydzy). Zaprezentowane zostały produkty UNIRICS oraz  najnowszy koncept UNIXYL - prezentowany na targach DRUPA 2016. Jest to farba wodorozcieńczalna, która do produkcji spoiwa wykorzystuje ligninę – produkt uboczny powstający w procesie produkcji papieru.
Wykładowca przybliżył metodologię OPS – czyli sposób optymalizacji procesów druku na miejscu u Klienta w celu obniżenia całkowitego kosztu użycia farb graficznych. Zakłada ona ciągłą poprawę procesów przygotowania farb do druku i samego druku w celu zapewnienia najniższego całkowitego kosztu zadrukowanej powierzchni. OPS pozwala w bardziej profesjonalny i przede wszystkim udokumentowany sposób podchodzić do wszystkich obszarów relacji DOSTAWCA - ODBIORCA.

3. Jakość powierzchni tektury falistej jako element prowadzenia procesu produkcyjnego i warunków atmosferycznych – wygłosił p.Marek Motylewski (Mondi Świecie). Głównymi zagadnieniami były drukowność podłoża tekturowego, stabilność wymiarowa arkusza oraz jakość powierzchni tektury falistej. Wykład objął próbę przedstawienia problemów związanych z wadami powierzchni tektury, z którymi często borykają się zarówno producenci jak i przetwórcy tektury falistej. Składa się na to wiele elementów z dwóch obszarów: pierwszy obszar to cały proces produkcji tektury falistej, a drugi to ogólnie mówiąc wpływ warunków atmosferycznych. Zmieniający się rynek surowców do produkcji papierów, nowe asortymenty, zmiany klimatyczne, poprawność prowadzenia procesów i wiele innych czynników mają decydujący wpływ na jakość powierzchni tektury. Poruszył następnie n/w kwestie:
-Jaki wpływ na wykończenie powierzchni tektury falistej  ma skład surowcowy i gramatura papierów?
-Jak poprawnie prowadzić proces produkcji tektury falistej na tekturnicy?
-Jaki jest wpływ wilgotności i temperatury powietrza na powierzchnie tektury falistej i procesy przetwórcze?
-Jak wyeliminować lub zminimalizować problemy związane z washboardingiem (efektem tarki), pęcherzami czy wykrzywianiem się arkuszy tektury falistej?

Opatrzył je licznymi rysunkami i informacjami o błędach druku na tekturze i błędach samej tektury.
Wykładowca, ku przestrodze inwestujących we fleksografię, zacytował wypowiedź p.B.Landy (twórcy druku cyfrowego systemu Indigo) Wszystko co może być cyfrowe, stanie się cyfrowe. Drukowanie nie jest wyjątkiem. Podkreślił, że w dobie skokowego rozwoju sprzedaży internetowej zapotrzebowanie na drukowane opakowania może ulec zachwianiu (jako przykład podał portal Amazon wysyłający towary w pudełkach bez nadruku, przy czym kolorowa oferta jest dostępna dla poszukujących towarów wyłącznie w internecie).

4-5. Wykłady: Podstawy wykrawania rotacyjnego oraz Najnowsze trendy rozwiązań z wykrawaniem rotacyjnym w połączeniu z nadrukiem fleksograficznym wysokiej jakości (HQP) – wygłosił p.Filip Boruszak (BW Papersystems). Wykładowca wyszczególnił 2 metody (płaska i rotacyjna) wykrawania tektury falistej i na rysunkach wyjaśnił różnice między nimi, a także porównał stosowane w nich wykrojniki oraz techniki usuwania odpadu. Uzasadnił, że przewaga należy do wykrawania rotacyjnego. W drugiej części przedstawił firmy Marquip Ward United (producenta tekturnic) oraz Curioni (producenta maszyn fleksograficznych), a także ServoGrafix RDC (producenta wykrojników rotacyjnych) wchodzące w skład BW Papersystems i wymienił podstawowe cechy i przewagi poszczególnych produktów.

6. Wykład Trendy w obszarze tektury falistej w Chinach – wygłosiła p.Magda Bavila (Reed Exhibitions), a dotyczył on ogólnej sytuacji gospodarczej w ChRL, tamtejszej sytuacji rynkowej oraz trendów i wdrażanych rozwiązań. Wykładowca podkreśliła, że pomimo niewielkiego spowolnienia gospodarka Państwa Środka szybko rozwija się. Przedstawiła na licznych wykresach rozwój produkcji tektury falistej (w tym roku już 70 mld m2). Roczny przyrost zużycia wyniesie 6,6 %, a moce produkcyjne wzrosną o 6,3 % - pomimo tego eksport nie powiększy się znacznie. Prawie 30 % tektury zostanie za trzy lata wykorzystana do pakowania żywności. Wymieniła też prognozy rozwojowe i zaznaczające się trendy. Zaprosiła do udziału w targach na obszarze Chin i nawiązywania kontaktów z tamtejszymi producentami.

7. Wykład Wyższa wydajność maszyny drukarskiej na podłożach papierowych i włóknistych przy użyciu Technologii Przypinania (Pinning Technology) i czystego transferu – autorstwa p.Dietera Niederstadta wygłosił p.Bartłomiej Brzykcy (Reprograf).  Wyjaśniony został termin Technologia Przypinania (ang. Pinning Technology) oraz pojęcie cyfrowej stałej palety kolorów.
Technologia Przypinania jest to technologia produkcji płyt fleksograficznych zapewniająca czysty transfer farby i ograniczenie jej przywierania do powierzchni wymywalnej wodą płyty fleksograficznej. Dzięki niej osiąga się znacznie lepszą jakość wydruków i wpływa pozytywnie na cały proces produkcyjny – produkcja jest rzadziej zatrzymywana przez konieczność czyszczenia płyt, czas przestoju maszyn jest znacznie krótszy niż w przypadku innych technologii. Również żywotność (przebieg) form drukowych jest powiększona. Omówiono zalety stosowania Stałej Palety Kolorów, czyli 8-kolorowy proces CMYK+OGV, a także poszczególnych produktów z zakresu fotopolimerowych płyt fleksograficznych.

8. Wykład Korzyści nowoczesnych technologii farbowych dla przetwórców tektury falistej wygłosił p.Robert Jałbrzykowski (Sun Chemical). Prelegent szczegółowo omówił występujące na rynku tektury falistej trendy, jak: krótsze zlecenia, coraz lżejszy papier, wymagania strategii zrównoważonego rozwoju, regulacje prawne (wymagane Dobre Praktyki Produkcyjne), spójność koloru w nadruku, lepsze przyciągnięcie uwagi konsumentów, końcowe znakowanie i personalizacja produktu. Odniósł się do wymagań dla przetwarzania oraz zadruku tektur falistych odpowiadających na najnowsze trendy. Zaznaczył, że oznacza to uaktualnienie oczekiwań przetwórców (drukarni) w celu zwiększenia wpływu i funkcjonalności opakowań z tektury falistej poprzez procesy zarządzania kolorem, proofingu cyfrowego, obsługi technicznej, efektów specjalnych, racjonalizacji produktów itp.

9. Wykład Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, przy stosowaniu preparatów myjących w drukarniach fleksograficznych – wygłosili p.Franciszek Kozera oraz p.Paweł Kiełb (Flekso Serwis). Omówione zostały kryteria doboru preparatów do mycia zespołów drukowych w maszynach fleksograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla pracowników drukarni przez stosowane substancje chemiczne. Autorzy odnieśli się do przypadków stosowania chemii czyszczącej w kwestii ochrony zarówno ludzi jak i czyszczonych urządzeń, a także środowiska naturalnego.

Podczas miniwystawy swoje oferty dla uczestników Seminarium zaprezentowali: Barmey Wojciech Barabasz, BW Papersystems, Flekso Serwis, Grafikus Systemy Graficzne, Reprograf, Scorpio, Siegwerk Prochowice, Statech oraz Sun Chemical.   
Sponsorem przerw kawowych podczas
Seminarium była f.Siegwerk Prochowice (członek Polskiej Izby Fleksografów), a partnerem medialnym Seminarium był Przegląd Papierniczy.

Opr. Andrzej Hulpowski

Polska Izba Fleksografów dziękuje zarówno partnerom merytorycznym (wykładowcy i wystawcy), sponsorowi, partnerowi medialnemu jak i uczestnikom za wkład i udział w naszym Seminarium  i jednocześnie zaprasza na kolejne - tym razem dwudniowe - w maju lub czerwcu 2017 roku (termin podany zostanie w XI-XII.2016).

*) Wykład neutralny/technologiczny

*) Wykład komercyjny/produktowy 

Nota redakcyjna:
Powyższa relacja może zostać przedrukowana  w polskim czasopiśmie branżowym w przypadku :
a) zachowania oryginalnego tytułu,
b) podania na początku publikacji źródła pochodzenia,
c) nie przekroczenia 50 % objętości tekstu oryginalnego (i 50% liczby zdjęć) z uwzględnieniem kompletności merytorycznej przedruku,   
d) przeniesienia in ekstenso do przedruku treści oryginału występującej przed i po relacji z 9 wykładów, 
e) uzyskania zgody
PIF na zamieszczenie zdjęć własnych,
f) jednoczesnego opublikowania - stosując chronologię czasową - przedruku nt.
Forum Fleksograficznego 2016 Polskiej Izby Fleksografów,

g) przesłania do Polskiej Izby Fleksografów  wydrukowanego egzemplarza z opublikowanymi relacjami nt. Seminarium jw. oraz Forum

Data powstania:2016-10-22
  drukuj    Prześlij znajomemu  Prześlij znajomemu do góry

 
Copyright © 2003 "ZPF". Wszystkie prawa zastrzeżone